Böcker och läromedel av Anki B Wennlert

Reseskildringar, barnböcker och läromedelsutveckling

VÄLKOMNA TILL BOKMÄSSAN I GÖTEBORG 24/9- 27/9 2015  -  MONTER D03:37! Böcker om Mexico:

"Mexico-Yucatanhalvön och Chiapas i våra hjärtan"  publicerades år 2012.  Läs mer:mexicoboken.blogspot.se

"Mexico-Oaxaca-Ett förtrollat land" publicerades år 2014.

Artiklar finns på nätet www.budgetres.se. Prenumerera gratis!

Artiklar finns på nätet www.ekomujeres.com


Pedagogiska barnböcker:

 "Tussan Tott och hennes vänner" (2011) Läs mer: tussantott.blogspot.com 

 "Tussan Tott börjar skolan" (2013).

Böckerna finns att köpa på nätet: Adlibris och Bokus bland annat. Författare: Anki B Wennlert


Läromedelsutveckling

"BUBBEL" (1999 - 2015)) Möjligheternas läromedel.

Problembaserat lärande där eleverna på egen hand löser uppgifter i olika ämnen. Läraren startar, instruerar och fungerar som mentor.

Mer information och beställning via www.bubbel.com

Återförsäljare: Londra Förlag  Läs mer: londraforlag.blogspot.se


Mexico-Yucatanhalvön och Chiapas i våra hjärtan

ISBN 978-91-87021-30-5

Tussan Tott och hennes vänner.

ISBN 978-87021-00-8

Tussan Tott börjar skolan.

ISBN 978-91-87021-69-5

Ny bok: Mexico-Oaxaca-Ett förtrollat land 
              ISBN 978-91-87021-95-4
Publicerad på Bokmässan i Göteborg år 2014